Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti er et samarbejde mellem alle menighedsrådene i Frederikssund provsti.  

Lovgrundlaget for samarbejdet er § 43 i lov nr. 571 af 21. juni 1996 om menighedsråd. 

Vedtægten for skoletjenesten blev godkendt på det stiftende repræsentantskabsmøde den 18. april 2005. Enkelte ændringerne blev godkendt på de ordinære repræsentantskabsmøder den 20. april 2006 og den 22. april 2009. 

Skoletjenesten øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af to medlemmer valgt af hver af de menighedsråd, der er medlem af skoletjenesten, samt af provsten for Frederikssund provsti. 

På det stiftende repræsentantskabsmøde den 18. april 2005 valgtes en bestyrelse. Bestyrelsen er valgt for en menighedsrådsperiode. 

Lærer Lene Bekhøi er ansat som konsulent i skoletjenesten.

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti