Frederikssund Provstikontor

Stenløse Sognegård
Engholmvej 6, 1. sal
3660 Stenløse

Telefon 4733 9134
E-mail: Frederikssund Provsti

Åbningstider:
Mandag - fredag 10 - 14.

Kontoret er lukket for personlig henvendelse om mandagen.


Personalekonsulenten

Stenløse Sognegård
Engholmvej 6, 1. sal
3660 Stenløse

Telefon  3068 1170
E-mail: Personalekonsulent Marianne Møller


Provstikontoret er lukket for personlig henvendelse

21. september 2020

I overensstemmelse med regeringens anbefalinger arbejder jeg som hovedregel hjemmefra indtil videre.
Den normale telefontid opretholdes.

Følg med i folkekirkens udmeldinger om corona-virus på www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/

Med venlig hilsen
John Jonassen Knudsen, Provstisekretær



Bispevalg i Helsingør: Sagen, ikke personen

"Alt for ofte bliver et bispevalg et spørgsmål om personen og ikke sagen – nemlig den fælles sag, det er at skabe gode betingelser for kirkens liv og vækst." Sådan skriver syv præster fra Helsingør Stift i en pressemeddelelse om, hvorfor de har taget initiativ til tre debatarrangementer i foråret 2020 [de tre arrangementer er blevet til to pga. corona-situationen]. Ambitionen er at skabe et grundlag for en bred samtale om stiftets udfordringer og behov i stedet for kun at tale om kandidater.

De tre arrangementer bliver afholdt i Dyssegårdskirkens Sognegård, og alle er velkomne til at deltage. Hvert arrangement bliver indledt af korte oplæg fra engagerede mennesker, der kender og er optagede af folkekirken. Entré: 50 kr.

Den nuværende biskop, Lise-Lotte Rebel, forlader embedet i januar 2021, hvor hun fylder 70. Den nye biskop vælges i efteråret 2020.


Hvem er folkets kirke?

Tirsdag den 18. februar kl. 19-21

Folkekirken kan påberåbe sig sit navn af mange grunde. Den kan hedde, som den gør, af historiske grunde. Eller den kan hedde folkekirke, fordi den er de flestes kirke. Den kan også hedde folkekirke, fordi den rummer en særlig bredde i sit budskab og sin medlemskreds. Vi vil forfølge grundene og måske finde flere. Vi vil også drøfte om – og hvordan – folkekirken kan blive ved med at leve op til sit navn i fremtiden.

Oplæg ved Ulla Morre Bidstrup, ph.d. og uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og Anton Pihl, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd.


Hvem taler biskoppen med - og hvem tager konflikten?

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00-21.30

I medierne fremstår vi i folkekirken oftest som uenige om det meste. Positivt set afspejler det folkekirkens bredde og imponerende evne til at rumme præster og medlemmer med meget forskellige kirkelige og teologiske opfattelser.

Men hvordan navigerer en biskop i alt det, der indimellem kan slå gnister?

Hvad enten det er interne konflikter, hvor menighedsråd, præster og andre medarbejdere er involverede? Eller det er samfundsmæssige diskussioner, hvor folkekirken både agerer som en del af statsadministrationen men også som et uafhængigt trossamfund? Hvordan taler en biskop ind i disse spændingsfelter af modsatrettede interesser?

Oplæg ved Lisbet Christoffersen, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC, Hans Raun Iversen, æresdoktor og lektor emeritus, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.


Nyheder

Der er ingen nyheder.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

3. dec 13:00
16:00
3. dec 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

6. jan 13:00
16:00
6. jan 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

3. feb 13:00
16:00
3. feb 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

3. mar 13:00
16:00
3. mar 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

14. apr 13:00
16:00
14. apr 13:00 -
16:00

Formands- og kasserermøde - Egedal

Sted endnu ikke planlagt.

20. apr 19:30
21:00
20. apr 19:30 -
21:00

Formands- og kasserermøde - Frederikssund

Sted endnu ikke planlagt.

21. apr 19:30
21:00
21. apr 19:30 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

5. maj 13:00
16:00
5. maj 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

16. jun 13:00
16:00
16. jun 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

18. aug 09:00
12:00
18. aug 09:00 -
12:00

Provstiudvalgets budgetseminar - lukket møde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

18. aug 13:00
17:00
18. aug 13:00 -
17:00

Opstillingsmøde til PU-valget

Sted endnu ikke fastlagt.

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

Budgetsamråd - Egedal

Sted endnu ikke fastlagt.

24. aug 19:00
21:00
24. aug 19:00 -
21:00

Budgetsamråd - Frederikssund

Sted endnu ikke fastlagt.

25. aug 19:00
28. aug 21:00
25. aug 19:00 -
28. aug 21:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

8. sep 13:00
16:00
8. sep 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

6. okt 13:00
16:00
6. okt 13:00 -
16:00