Budgetsamråd (Egedal)

12.06.2018 kl. 19:00 - 22:00

Udlejresalen
Udlejre Kirke
Ørnebjergvej 7
3650 Ølstykke

 

 

Dagsorden for budgetsamråd 2018
Dagsordenen er ens for begge budgetsamråd.

 1. Velkomst og præsentationsrunde
 2. Regler for budgetsamråd (lov om folkekirkens økonomi §§ 5 og 6) (ved PU)
 3. Personalekonsulent – godkendelse af vedhæftede samarbejdsaftale
 4. Prognoserne for den kirkelige ligning og de økonomiske muligheder i budgetåret 2019 samt de følgende tre budgetår (ved PU)
 5. De foreløbige budgetrammer for drift og anlæg for 2019 - for kirkekasserne og for provstiudvalgskassen (ved PU)
 6. Menighedsrådenes ønsker om nye, større, udgiftskrævende opgaver inden for driftsramme og anlæg (med menighedsrådenes budgetbidrag for 2019 som udgangspunkt)
 7. Om provstiudvalgets udmelding af de endelige beløb til driftsramme og til anlægsudgifter i budgetåret 2019 (ved PU)
 8. Om menighedsrådenes udarbejdelse og aflevering af de endelige budgetter for 2019 (ved PU)
 9. Ændret tidsplan for budgetprocessen fra 2019 (budget 2020)
 10. Provstiudvalgets visioner for de kommende år – drøftelse med udgangspunkt i vedhæftede bilag
 11. Afslutning

 

 

<- Tilbage

Nyheder

Der er ingen nyheder.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

15. aug 15:00
18:00
15. aug 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

5. sep 15:00
18:00
5. sep 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

3. okt 15:00
18:00
3. okt 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

7. nov 15:00
18:00
7. nov 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

5. dec 15:00
18:00
5. dec 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

9. jan 15:00
18:00
9. jan 15:00 -
18:00