Kort om Frederikssund Provsti

Frederikssund Provsti har hidtil været præget af pendlerkulturen med en udbygning af beboelseskvarterer i den østlige del og i den vestlige del, Hornsherred, med store landbrugsarealer.

Imidlertid er udbygningen med store nye beboelseskvarterer nu også i fuld gang i Hornsherred. Den vestlige og den østlige del af Frederikssund Provsti vil derfor inden for en overskuelig årrække få mere sammenlignelige vilkår end tidligere. 

De fleste af vore kirker er middelalderkirker, som vejer tungt i vore budgetter.

Vedligeholdelse af kirkerne i Hornsherred har gennem årene været en stor opgave at løfte for menighedsrådene. Befolkningstilvæksten i vores område og de voksende krav til Folkekirken lokalt kræver fysiske rammer i vore sogne, så det kirkelige liv kan have gode kår til at vokse og blomstre i. Der vil således også være store udfordringer for sognene i fremtiden. 

Efter kommunalreformen i 2007 kom provstiets ligningsområde til at omfatte de to kommuner Frederikssund Kommune og Egedal Kommune. Det blev nyt og anderledes også for sognene at tænke sig ind i en større sammenhæng end tidligere, hvor provstiet bestod af seks kommuner.

Frederikssund Provsti er et stort provsti med forholdsvis få store sogne og mange mindre og små sogne, hvilket åbner en del muligheder for at løfte opgaver i fællesskab.

Nyheder

Der er ingen nyheder.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

8. jan 13:00
16:00
8. jan 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

5. feb 13:00
16:00
5. feb 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

4. mar 13:00
16:00
4. mar 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

1. apr 13:00
16:00
1. apr 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

6. maj 13:00
16:00
6. maj 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

3. jun 13:00
16:00
3. jun 13:00 -
16:00