Kort om Frederikssund Provsti

Frederikssund Provsti har hidtil været præget af pendlerkulturen med en udbygning af beboelseskvarterer i den østlige del og i den vestlige del, Hornsherred, med store landbrugsarealer.

Imidlertid er udbygningen med store nye beboelseskvarterer nu også i fuld gang i Hornsherred. Den vestlige og den østlige del af Frederikssund Provsti vil derfor inden for en overskuelig årrække få mere sammenlignelige vilkår end tidligere. 

De fleste af vore kirker er middelalderkirker, som vejer tungt i vore budgetter.

Vedligeholdelse af kirkerne i Hornsherred har gennem årene været en stor opgave at løfte for menighedsrådene. Befolkningstilvæksten i vores område og de voksende krav til Folkekirken lokalt kræver fysiske rammer i vore sogne, så det kirkelige liv kan have gode kår til at vokse og blomstre i. Der vil således også være store udfordringer for sognene i fremtiden. 

Efter kommunalreformen i 2007 kom provstiets ligningsområde til at omfatte de to kommuner Frederikssund Kommune og Egedal Kommune. Det blev nyt og anderledes også for sognene at tænke sig ind i en større sammenhæng end tidligere, hvor provstiet bestod af seks kommuner.

Frederikssund Provsti er et stort provsti med forholdsvis få store sogne og mange mindre og små sogne, hvilket åbner en del muligheder for at løfte opgaver i fællesskab.

Nyheder

Der er ingen nyheder.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

9. jan 15:00
18:00
9. jan 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

6. feb 15:00
18:00
6. feb 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

6. mar 15:00
18:00
6. mar 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

3. apr 15:00
18:00
3. apr 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

1. maj 15:00
18:00
1. maj 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

4. jun 15:00
18:00
4. jun 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde og budgetseminar

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

14. aug 09:00
18:00
14. aug 09:00 -
18:00

Budgetsamråd for Egedal Kommune

Sted endnu ikke fastlagt.

27. aug 19:00
21:00
27. aug 19:00 -
21:00

Budgetsamråd for Frederikssund Kommune

Sted endnu ikke fastlagt

28. aug 19:00
21:00
28. aug 19:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

4. sep 15:00
18:00
4. sep 15:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

Frederikssund Provstikontor, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 1. …

9. okt 15:00
18:00
9. okt 15:00 -
18:00